Υπηρεσίες

  1. Τεμαχισμός και διαμόρφωση επιφανίων με σύγχρονα μηχανήματα και πρόγραμμα βελτιστοποίησης κοπής.

  2. Συγκόλληση περιθωρίων.

  3. Κοπή, πλάνισμα & επεξεργασία ξυλείας.

  4. Μεταφέρουμε τα προϊόντα μας όπου επιθυμεί ο πελάτης και με γερανοφόρο όχημα.

  5. Εμποτισμός ξυλείας με ειδικό φάρμακο για αποφυγή εντόμων και σήψης.

  6. Κατασκευές της αρεσκείας σας και διάφορα προφίλ.