Προϊόντα

 • Υλικά στέγης, χαγιάτια, πέργολες

 • Πριστή ξυλεία

 • Οικοδομική ξυλεία

 • Βιομηχανική ξυλεία

 • Πατώματα (ξύλινα και laminate)

 • Υλικά κουζίνας

 • Κορνίζες – Οικοδομικά προφίλ

 • Μονωτικά υλικά

 • Κεραμίδια και Τσιμεντοκεράμιδα

 • Ασφαλτικά κεραμίδια

 • Παράθυρα στέγης και σοφίτας